DriftsStop

Når tingene bryder ned og står stille, så finder man ud af, hvor vigtige de er i hverdagen. Og man vil meget gerne have det op at køre igen – så hurtigt som muligt. Vi er klar til at rykke ud – men før du tilkalder os, så er der lige et par ting, som du med fordel kan tjekke.

Vandmangel:

Kig på fyrets manometer. Trykket i anlægget skal være mellem 0,5 og 2 bar afhængigt af temperaturen i radiatorsystemet. Hvis radiatorerne er kolde, skal trykket være lavere, end når alle radiatorerne er varme. Derfor skal et koldt anlæg ikke fyldes op til maksimum.

Strøm til gasfyret:

Kontroller om der er strøm til fyret.
Er der tændt for kontakten, som sidder på væggen eller i fyret? Kontroller om sikringen i elskabet er i orden. Se om der er lys alle steder i huset. Hvis der mangler strøm til huset, kontaktes elværket.
Et lille fif: Hvis du kan høre, cirkulationspumpen på fyret kører, er der sandsynligvis strøm til fyret.

Overkogs-termostat:

Alle gasfyr er forsynet med en overkogstermostat. På nogle gasfyr skal du selv genindkoble overkogstermostaten, se evt. i manualen til dit gasfyr. Hvis dit gasfyr har været meget højt oppe i temperatur, så vent til temperaturen er faldet, før du genindkobler overkogstermostaten.

Lyser fejllampen rødt:

Har dit gasfyr en fejllampe eller en fejlknap, der lyser, så tryk på reset-/genindkoblingsknappen. Hvis fyret går ud straks igen, er der sandsynligvis noget galt, og du skal kontakte dit servicefirma. Genindkobling kan max. forsøges 2 gange.

Gaslugt/ gasmangel:

Ved gaslugt: Luk straks for gasstophanen, luft ud og kontakt HMN.
Ved gasmangel: Kontakt HMN for information om gasforsyningen.
Tjek, at der er åbnet for gassen. Et lille fif: Hvis dit fyr har vågeblus, og du kan se flammen, kommer der gas til fyret.

Automatik:

Har dit gasfyr tilsluttet varmeautomatik, skal du kontrollere, om indstillingen er rigtig. Sæt automatikken på manuel og tjek batterier i rumenheden.

  

Hvis du ikke kan lokalisere og udbedre fejlen, så kontakt os. Vi kommer over hele Nordsjælland og Københavnsområdet, bl.a. Helsingør, Espergærde, Snekkersten, Tikøb, Hornbæk, Ålsgårde, Hellebæk, Kvistgård, Fredensborg, Humlebæk, Hørsholm, Rungsted, Vedbæk, Klampenborg og hele København.

Ved AKUT brug for hjælp  – Ring  30 45 59 97

Læs også om: